KONTAKTY DO ŠTÚDIA

☎️ Telefón/ WhatsApp: 0940 144 155
@ Email: studio@radioparada.sk

ADRESA:
Vyšný Hrušov 48, 067 32 Vyšný Hrušov (okres Humenné)

KONTAKTY PRE OBCHOD

☎️ Telefón: 0940 155 455
@ Email: obchod@radioparada.sk

KONTAKTY NA TIPY
DO VYSIELANIA

@ Email: info@radioparada.sk

PREVÁDZKOVATEĽ

Rádio Paráda, občianske združenie
Sídlo: Vyšný Hrušov 48, 067 32 Vyšný Hrušov
IČO: 52317277 DIČ: 2121010606
registrované MV SR 14.5.2019 pod číslom VVS/1-900/90-56250

bankové spojenie Fio Banka: SK8683300000002001912481

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE

Paráda MEDIA, s.r.o.
Sídlo: Vyšný Hrušov 48, 067 32 Vyšný Hrušov
IČO: 53352858 DIČ: 2121363046
zapísaná 13.11.2020 OR Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, Vložka číslo: 41249/P

bankové spojenie Fio Banka: SK9283300000002601912469