Rádio, ktoré spája…

... naj každý deň je na parádu

Parádne rozprávky

Rozprávkové prázdniny do 1.9.2021

Rockparáda

Každý utorok od 18:00 - 20:00 a v sobotu od 20:00 - 22:00

Slovenská streda

Každú stredu od 7:00 - 18:00

Oldiesparáda

Každý štvrtok od 16:00 - 18:00 a v nedeľu od 18:00 - 20:00

Breptparáda

Každý piatok od 18:00 - 19:00 a v sobotu od 11:00 - 12:00

Fórparáda

Každý deň priebežne a v sobotu od 17:00 - 18:00

PARÁdna značka