Current track

Title

Artist

Background

Trail Hubková Humenné – 2.ročník

Humenné

Event info
Date: 3. septembra 2023
Time: 11:00 am
Location: Humenné
Event: https://www.facebook.com/events/172433849172949
Details
2.ročník trailového behu v oblasti Hubková
PROPOZÍCIE
Termín a miesto: Nedeľa 3.9.2023 námestie pri MsKS Humenné
Usporiadateľ: Bežecký klub Humenné s podporou mesta Humenné a miestnych sponzorov.
Organizačný výbor: Miroslav Ištoňa, Peter Behún, Bežecký klub Humenné
Časomiera: Racetime Humenné https://racetime.sk/
Prihlasovanie: Výlučne on-line na https://racetime.sk/preteky/2-rocnik-trail-hubkova-2023 do 30.8.2023 alebo do naplnenia limitu . kontakt: Boris Kakuta, č.t.: 0918 980 353 , e-mail : info@racetime.sk
Štartovné: 12 € pri úhrade do 30.8.2023, po tomto termíne pri prezentácii za zvýšené štartovné 17 €.
Detské kategórie sú bez štartovného.
Kategórie: Hlavné preteky: Trail 8 km, prevýšenie 190m:
• muži A 18-39 rokov, B 40-49 rokov, C 50-59 rokov, D 60 a viac rokov
• ženy E 18-39 rokov, F 40-49 rokov, G 50 a viac rokov
• juniorky a juniori
Detské kategórie: Ch/D: 3-5 rokov -50m, 6-8 rokov -150m, 9-10 rokov -300m, 11-12 rokov -600m, 13-15 rokov -900m.
Prezentácia: V deň pretekov 9,30 – 12,30 hod., námestie pri MsKS
Štart: Hlavné preteky o 13.00 hod., detské kategórie od 11,00 hod.
Povrch: Kocky, poľná a lesná cesta
Vyhodnotenie: O 15.00 hod. hlavné preteky,12,00 hod. detské kategórie – námestie pri MsKS.
Ceny: Prvým trom v jednotlivých kategóriách budú odovzdané pamätné plakety, finančné ceny a jedinečné diplomy. Každý on-line registrovaný pretekár s uhradeným štartovným má garantovanú účastnícku medailu, štartovné číslo s , štartovný balíček, cieľovú fotografiu a video podľa štartovného čísla, fotografie počas behu a občerstvenie v cieli-hlavné jedlo a výber z dvoch nápojov. Pitný režim po trati. Na záver je pre všetkých účastníkov pripravená tombola. K dispozícii budú šatne, sprcha a WC.
V detských kategóriách budú prví traja ocenení medailou, diplomom a vecnými cenami.
Podmienky: Súťaží sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. Usporiadateľ neručí za spôsobené škody a straty pretekárom. Každý pretekár s registráciou na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí a fotografovanie pre propagačné účely. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia.
Upozornenie: Každý účastník, ktorý zaplatil štartovné sa zúčastňuje behu na vlastnú zodpovednosť a je si vedomý svojho zdravotného stavu, čo potvrdzuje akceptáciou v rámci registrácie .Bežci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas zákonného zástupcu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva ohrozujúceho bezpečnosť jeho účastníkov.
Kontakt a informácie: Ištoňa Miroslav, 0915 694 090, bkhumenne@gmail.com

Current track

Title

Artist

Background