• vymyslíme Vám reklamu
  • navrhneme Vám spôsob propagácie Vašej firmy, značky alebo produktu
  • vymyslíme Vám slogan a leitmotív Vašej kampane, produktu alebo firmy