OLDIESPARÁDA ARCHÍV

0-tý ročník OLDIESParády (Vianočné vydanie)
1.kolo OLDIESParády 3-1-2020