0-tý ročník OLDIESParády (Vianočné vydanie)
1.kolo OLDIESParády 2-1-2020
2.kolo OLDIESParády 16-01-2020
3.kolo OLDIESParády 30-01-2020
4.kolo OLDIESParády 13-2-2020
5.kolo OLDIESParády 27-2-2020
6.kolo OLDIESParády 12-3-2020
7.kolo OLDIESParády 02-04-2020
8.kolo OLDIESParády 16-04-2020
9.kolo OLDIESParády 30-04-2020
10.kolo OLDIESParády 14-05-2020
11.kolo OLDIESParády 28-05-2020
12.kolo OLDIESParády 11-06-2020
13.kolo OLDIESParády 25-06-2020
14.kolo OLDIESParády 09-07-2020
15.kolo OLDIESParády 23-07-2020
OLDIESParáda Letný Špeciál
OLDIESParáda Letný Špeciál II.
16.kolo OLDIESParády 27-08-2020
17.kolo OLDIESParády 10-9-2020
18.kolo OLDIESParády 24-9-2020
19.kolo OLDIESParády 08-10-2020