POLONINY – DESTINAČNÁ ZNAČKA, KTORÁ PRINESIE MNOŽSTVO VÝHOD

Primátorka Mesta Snina Daniela Galandová, dňa 16. januára 2020 spolu s ďalšími 17 subjektmi podpísala Memorandum o vzájomnej spolupráci pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Snina. Memorandum s PSK podpísali Štátna ochrana prírody SRLesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný ŠarišLesoochranárske zoskupenie VLKMesto Snina a 13 obcí okresu).

Podpisom sa zároveň deklarovala pripravenosť pri realizácii myšlienky vytvorenia tzv. Poloniny trail, cyklotrasy, ktorá by mala prepojiť celé Poloniny a doviesť tak cykloturistov až do zahraničia. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov, v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Fotka – zdroj Prešovský samosprávny kraj

Aj keď mesto Snina nie je priamo súčasť Polonín, môže sa jednoznačne označovať za ich vstupnú bránu. A preto je podpísanie memoranda dôležitým krokom pre rozvoj cestovného ruchu v meste ako aj celom okrese Snina.

Prečo je dôležitá destinačná značka?

“Ponuka na trhu cestovného ruchu je rozmanitá a spôsobuje problémy pri rozhodovaní zákazníka pri kúpe alebo výbere produktu. Zákazník sa snaží vybrať pre seba čo najvhodnejší produkt, preto sa orientuje podľa značky. Ak ponuka nemá značku, produkty sa vyberajú takmer vždy podľa ceny. Ak sa ale vytvorí značka, potom s tým spojená predstava o kvalite je sprostredkovaná značkou a má takú istú hodnotu ako cena. Pre zákazníka je preto značka zárukou stálej kvality a uľahčuje mu rozhodovanie“. (Gučík, M. a kol., 2007).

Destinačná značka znamená okrem rozvoja turizmu aj podporu pri zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva danej destinácie.

Národný park Poloniny, ilustračná snímka, zdroj: ŠOPSR

Byť súčasťou projektu budovania a rozvoja destinačnej značky Poloniny je nielen potreba, ale zároveň nevyhnutnosť, ak chce mesto Snina držať krok s neustále narastajúcimi požiadavkami na kvalitu cestovného ruchu.

Na Slovensku už dobre fungujúcou destinačnou značkou je napríklad Liptov. Reprezentuje kultúrne a prírodné bohatsvo, gastronómiu, remeselnú činnosť v regióne a mnoho iného. Označuje kvalitu prepojenia služieb, tovarov a kultúrnych hodnôt, združení regiónu a aktivistov, ktorí v zájomnej spolupráci a synergii prinášajú do regiónu bohatý cestovný ruch a naopak pre domácich obyvateľov zdroj obživy, pracovných príležitostí ale aj hrdosť na svoj pôvod a kultúrne hodnoty.

Bobrí chodník. Autor foto: Andrej Barát, zdroj: Pravda

S nápadom vytvorenia destinačnej značky Poloniny prišla v minulom roku Nadácia Aevis, ktorá v regióne pod Vihorlatom vidí obrovský turistický potenciál. Destinačná značka s podtitulom “Neskutočne skutočné” má veľkú šancu na úspech. Držme preto tomuto projektu palce, nech sa destinačná značka Poloniny stane silným hráčom v oblasti cestovného ruchu, oznančením kvality kultúrneho a prírodného bohatstva, zvládnutých a kvalitných služieb a skvelých produktov. Pretože región Vihorlatu a Polonín má jednoznačne čo ponúknuť.


“Táto misia dostala vďaka tomuto memorandu a iniciatíve nášho župana Milana Majerského úplne inú rovinu. Je to pre nás všetkých záväzok konečne začať koordinovane pracovať a hlavne spolupracovať, aby sme náš región posunuli dopredu. Veľmi sa na to teším”, vyjadrila sa na sociálnej sieti, primátorka mesta Snina, Daniela Galandová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *