Pomôž deťom rozvíjať svoj talent a stať sa tým, kým chcú. Aj vďaka tebe môžu vykročiť na cestu, o ktorej snívajú. Do 15. septembra prebieha 12. ročník celoslovenskej Zbierky školských pomôcok. K pomoci pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa v Humennom (Arcidiecézna charita Košice) doručí vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Súčasťou zbierky je tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov.

Pani Monika ostala po manželovej smrti so svojimi 4 deťmi sama. Aby dokázala uživiť celú rodinu, musí každé euro trikrát otočiť. „Je to pomerne náročné, aby som zo svojho nízkeho platu dokázala zabezpečiť deťom všetko, čo potrebujú. Vlani deti nastúpili do školy vybavené len vďaka Charite. Náklady na kúpu potrieb, učebníc a všetkých školských poplatkov by som bez tejto pomoci nedokázala uhradiť“, spomína na vlaňajší začiatok školského roka pani Monika.

Staré aj nové školské pomôcky i elektronika

Ako každý rok, aj tentokrát Charita pozýva doplniť školské tašky a lavice žiakov. Používané, ale stále zachovalé a nové školské pomôcky je možné odovzdať vo viacerých zberných miest po celom Slovensku do 15. septembra. Okrem štandardných pomôcok – školských tašiek, farbičiek, peračníkov, prezuviek či zošitov, sú vítané notebooky a ďalšia elektronika potrebná pre dištančnú výučbu a získavanie počítačových zručností. „Vzdelanie dokáže lepšie pripraviť dieťa na samostatný a šťastný život. Prostredníctvom zbierky chceme zabezpečiť, aby chýbajúce financie v rodine alebo nedostatok potrieb neurčovali budúcnosť detí. Zbierkou školských pomôcok a adresným obdarovaním chceme stierať rôzne štartovacie pozície žiakov a študentov,“ približuje Silvia Hrabčáková, koordinátorka zbierky za Arcidiecéznu charitu Košice.

Sociálne štipendium na rozvoj talentov

Pre rodičov, ktorí sa trápia nedostatkom finančných prostriedkov, viacdetné, neúplné rodiny, rodiny s chorým členom a deti z detských domovom je súčasťou zbierky školských pomôcok aj sociálne štipendium. Je určené na podporu žiakov s talentom alebo žiakov zo sociálne slabších rodín. Sociálne štipendium nie je v Charite úplnou novinkou. Už 3 roky funguje v Arcidiecéznej charite Košice, ktorá tak motivuje školákov vo vzdelávacom procese. Rozšírenie tejto služby do ďalších diecéz podporí už existujúce služby charitných centier pracujúcich s deťmi a mnohé ďalšie deti z chudobných rodín, ktorým sprístupní aj náročnejšie športové a záujmové krúžky a školské exkurzie. Podporiť sociálne štipendium pre deti, ktoré je tento rok súčasťou Zbierky školských pomôcok, môžete na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211, alebo online na https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium/.

Zberné miesto aj v Snine

Nové alebo zachovalé školské potreby môžete darovať v Dennom stacionári sv. Jána Krstiteľa (Kukorelliho 1498/10, Humenné) v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Arcidiecézna charita Košice doručí vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

Všetky zberné miesta Arcidiecéznej charity Košice nájdete na https://www.charita-ke.sk/zbierka-skolskych-pomocok/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *