Charita v Snine pomohla počas pandémie stovkám ľudí

V čase pandémie Arcidiecézna charita pôsobiaca v Snine neostala izolovaná a kdesi v úzadí. Zamestnanci Denného stacionára v Snine a Charitného domu sv. Štefana stáli každý deň blízko pri tých, ktorí túto pomoc potrebovali. Okrem služieb pre seniorov a mladých so zdravotným znevýhodnením mimoriadne pomáhali ľuďom v núdzi. Počas roka rozdali vyše tri tony potravín, tisíc školských potrieb a navštívili desiatky domácnosti. Aby Charita konala dobro aj naďalej, podporiť ju môžete v jarnej zbierke na charitu.

Denne sa spájali so seniormi a zdravotne znevýhodnenými

V Charitnom dome sv. Štefana v Snine sa zamestnanci so svojimi mladými so zdravotným znevýhodnením spájali prostredníctvom online nástrojov. Inšpiratívne videá, pracovné úlohy a kreatívne cvičenia uľahčovali celé obdobie uzatvorenia domova sociálnych služieb počas šírenia nového koronavírusu. Aktivity, ktoré deťom a mladým pomáhali vypĺňať voľný čas a izoláciu, vítali rodičia s nadšením. So seniormi boli v dennom telefonickom kontakte, v rámci ktorého eliminovali dôsledky izolácie seniorov, pocit samoty a neistoty.

Rodinám pomáhali potravinami, drogériou aj liekmi

Aj keď počas roka 2020 museli ostať brány stacionára na chvíľu zatvorené, tento čas však charita využila plnohodnotne v prospech seniorov i ľudí v núdzi. V priebehu mesiaca apríl sa Denný stacionár Snina aktívne zapojil do projektu Pošli tašku, aby v čase pandémie podal pomocnú ruku sninským seniorom i rodinám v núdzi. Počas dvojmesačného obdobia darovali tašky plné potravín 150 rodinám, ktoré boli aj z dôvodu pandémie v núdzi. Zamestnanci stacionára osobne navštívili 50 seniorov, aby im bezpečne doručili trvanlivé potraviny, drogériu aj lieky priamo domov.

V priebehu septembra zas obdarovali školskými potrebami vyše 45 školákov. Odovzdávanie školských potrieb spojili s darovaním detského oblečenia, prezuviek a topánok. V priebehu dvoch dní obdarili vyše 15 rodín, v ktorých vystrojili spolu vyše 45 žiakov.

Začiatkom decembra rozdali slávnostné jedlo rodinám v núdzi. Tie si vzhľadom na pandémiu nezasadli za jeden spoločný stôl. Jedlo si zástupcovia rodín prišli vyzdvihnúť do Denného stacionára Snina. „Bola to príjemná akcia, pretože sme ľudom darovali mikulášske prekvapenie. Niektoré rodiny sa nám následne prišli dokonca aj osobne poďakovať za slávnostné jedlo, ktoré im aj veľmi chutilo,“ približuje Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina.

Záver roka bol spojený s predvianočnou distribúciou trvanlivých potravín a drogérie, ktoré boli výťažkom potravinovej zbierky v obchodom reťazcu. Spoločne zabezpečili a obdarovali až 100 sninských rodín a jednotlivcov. „Nesmierna vďaka patrí všetkým kolegom, dobrovoľníkom, Sninčanom a celej farnosti za spolupatričnosť, angažovanosť a zapálenosť pomáhať. Pomoc smerovala do takmer 400 rodín, ktorým sme rôznymi spôsobmi dokázali pomôcť v tejto náročnej dobe. Bavlnené rúška, trvanlivé potraviny a drogériu, preplatenie liekov, školské pomôcky pre deti a samozrejme kontakt a povzbudenie osamelých. Robili sme to s láskou a na základe charitného poslania, byť blízko pri človeku. Všetkým ešte raz chcem úprimne poďakovať,“ poďakovala Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina.

Podporiť charitu môžete v jarnej zbierke na charitu

Svoje poslanie chce Charita napĺňať aj naďalej. Pomoc stovkám ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v kostoloch. Súčasná situácia charite neumožňuje realizovať pravidelnú jarnú zbierku na charitu tradičným spôsobom. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk.