9:15 Autor článku: Kristína Tchirová, PR manager mesta Svidník

Vo Svidníku začala ďalšia fáza rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Teraz na Ul. T. H. Ševčenka a pokračovať sa bude ulicami 8. Mája (dokončenie úseku od opravenej cesty) a gen. Svobodu (chodník v smere od OD Makos až po OD Profit). Úspešný víťaz súťaže, firma MOUREZ s.r.o. z Vranova n. T., sa púšťa do opráv úsekov v celkovej cene diela 117 613, 57 EUR.

Primátorka Marcela Ivančová: „Poslanci MsZ v roku 2019 prijali plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na nasledujúce štyri roky.   Kvôli korona kríze a teda výpadku z rozpočtu však bola suma na rok 2020 upravená na 150 000, 00 EUR. Na zastupiteľstve 16. 9. 2020 bola jednohlasne schválená finančná výpožička zo „štátneho úveru“ vo výške výpadku daní – 260 000 EUR. Tieto prostriedky budú použité aj na opravy komunikácií, tak aby sa pôvodne prijatý plán opráv a rekonštrukcií na rok 2020 naplnil v čo najväčšej miere a som veľmi rada, že opravy už nabehli do svojej realizačnej fázy“.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 20. 11. 2020, čiže všetky úseky ulíc. Ul. T. H. Ševčenka – asfaltový koberec v rozsahu cca 1200 m2, Ul. 8. Mája – asfaltový koberec v rozsahu cca 1300 m2 a Ul. gen. Svobodu – asfaltový koberec v rozsahu cca 1700 m2.

“Okrem týchto väčších úsekov pracujeme aj na vybudovaní nových parkovísk a ak nám bude priať počasie, budú vybudované do konca roka aj s ďalšími úsekmi v meste Svidník”, dodáva hovorkyňa mesta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *