16:20 Zdroj: Kristína Tchirová, PR manager mesta Svidník

Riešenie krízových situácii je v poslednom období dosť a vo Svidníku sa k tomu pridalo aj krízové riešenie vytopenej školy po prasknutom potrubí počas víkendu 26. – 27. september. V súčasnosti je prvý stupeň školy, spolu skoro 185 žiakov v náhradných priestoroch.

Riaditeľka školy Helena Lacová: Základná škola na ulici Komenského vo Svidníku má po havárii potrubia na toaletách vytopených 5 tried na prvom stupni, zborovňu, viacero kabinetov a kancelárií. Triedy z 3. a 4. ročníka – 90 žiakov je umiestnených do priestorov poskytnutých zriaďovateľom mestom Svidník v Dome kultúry. Prvý ročník zostal vo voľných priestoroch školy a jedna trieda druhého ročníka je umiestnená v priestoroch ZUŠ Svidník, ktorá je v blízkom susedstve.

Druhý stupeň na ZŠ je do pondelka 4. 10. 2020 na dištančnej forme vyučovania, aby sa priestory školy dali čo do najlepšieho stavu.

Dnes (1. októbra ) a zajtra očakáva škola obhliadku zástupcami poisťovní, ktoré má zazmluvnené. Intenzívne prebieha sušenie priestorov a následne sa pristúpi k opravám stien, podláh a stropov. Práve k promptnému riešeniu výrazne dopomohol Hasičský zbor vo Svidníku a Dobrovoľní hasiči mesta Svidník. Okamžitým zabezpečením techniky na sušenie zareagoval svidnícky podnikateľ a rodič z predmetnej školy a odvlhčovačmi Odbor krízového riadenia OÚ Svidník, VVS a.s. Svidník a spoločnosť Kaufland Slovensko. Práve spomínaná spoločnosť flexibilne reagovala aj s ponukou na zakúpenie nábytku a výpomoc pri financovaní opravy škôd. Nábytok vo vytopených triedach je značne poškodený, preto sa v rámci poistnej udalosti bude riešiť jeho výmena a pomoc zo strany OD je v tomto prípade mimoriadne cenená.

Primátorka Marcela Ivančová: „Hneď po oznámení udalosti v pondelok ráno som sa s kolegami dostavila na obhliadku stavu školy a začali sme promptne riešiť prvé kroky. Škole sme poskytli náhradné priestory, pomoc zamestnancami na upratovanie, spolu komunikujeme poistnú udalosť, zabezpečili sme kontajner na stavebnú suť z opadanej omietky a nestále sme v kontakte pre určovanie ďalších krokov. Zároveň verejnosť ubezpečujeme, že dištančná forma vyučovania na druhom stupni prebieha len z dôvodu upratovania školy a nijako nesúvisí s existujúcim ochorením COVID – 19 na Slovensku.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *