10:30, Zdroj a zdroj foto: snina.sk, autor článku: Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková, MsÚ Snina

Riadenie križovatiek je pomerne zložitý proces. Hlavným cieľom všetkých metód je, aby križovatkou prešlo čo najviac áut za určitý čas.

Svetelná križovatka pri OC BILLA sa doteraz riadila takpovediac staticky. Každá kombinácia smerov mala určené časy jednotlivých svetiel v semaforoch. Tie boli určené na základe štatistických vyhodnotení. Kombinácie sa cyklicky opakovali. Výhodou takéhoto riadenia bolo hlavne nepotrebnosť meracích zariadení a jednoduchosť riešenia. Medzi nevýhody patrilo hlavne fakt, že autá museli zbytočne čakať, aj keď v ďalšom smere nestálo žiadne auto. Tento fakt mal neraz za dôsledok, že sa v niektorých smeroch kopili autá aj napriek tomu, že v iných je takpovediac prázdno.

V dňoch 17.9.-18.9.2020 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. realizovali na svetelnej križovatke opravu indukčných slučiek a hlavne doladenie programu na dynamiku. Ako vo svojej správe uviedol Ing. Špánik, ide o dynamické riadenie križovatky. Jednotlivé kombinácie sa určujú na základe počtu áut v križovatke. Priamo do cesty sa zabudovali snímače, ktoré signalizujú prechod auta. Takto sa dá približne zmerať počet áut do určitej vzdialenosti od hranice križovatky. Podľa počtu sa potom vyhodnocuje najlepšia kombinácia, ktorá pustí najvyťaženejší smer. Výhodou tohto riešenia je väčšia priepustnosť, keďže autá nečakajú zbytočne na prázdne smery a takisto väčšia objektivita. Medzi nevýhody sa dajú počítať vysoké náklady na snímacie zariadenia a zložitosť algoritmov.

V uvedené dni pracovníci spoločnosti Dopravná signalizácia SW a.s. Sereď mimo bežnej údržby a opravy zarezávali drážky do asfaltového povrchu, do ktorých vkladali indukčné slučky (snímače) a zárezy následne vyplnili špeciálnym asfaltovým tmelom. Je to obvyklý technologický postup, nevyhnutný pri dynamicky riadenej cestnej svetelnej signalizácii. Indukčné slučky – snímače sa ukladajú tesne pod povrchom asfaltu do hĺbky 5 až 8 centimetrov. Na základe informácií získaných z týchto snímačov je umožnené dynamické riadenie dopravy na križovatke. Na našej križovatke bolo pod povrchom vozovky zabudovaných šesť detektorov, pričom bolo nutné vymeniť aj dve snímacie karty. Princíp fungovania snímačov je jednoduchý – vo chvíli, keď detektor na základe zaťaženia zaregistruje vozidlo, pošle informáciu do riadiaceho centra semafora, ktorý danému pruhu v nasledujúcom cykle automaticky priradí zelenú.

V praxi to znamená, že ak v niektorom z pruhov nestojí žiadne auto, semafor v tomto pruhu nechá svietiť červené svetlo a dopravu púšťa v tom pruhu, kde na základe informácie z detektora sa autá nachádzajú.

Dynamické riadenie umožňuje predĺženie „zelenej“ v zaťaženejších smeroch, registrovanie prítomnosti vozidiel v jazdných pruhoch a zmenu signálnych programov svetelnej signalizácie v závislosti od požiadaviek aktuálnej dopravnej situácie na komunikácii. Na uvedenej križovatke a hlavnej ceste sa zlepší dopravná situácia najmä v rannej a popoludňajšej špičke, uviedlo mesto Snina na svojej webovej stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *