Štátny tajomník Ministerstva dopravy v utorok rokoval priamo v uliciach mesta Svidník

15:40 Zdroj, zdroj foto: svidnik.sk

Jaroslav Kmeť si v utorok 4.8.2020 poobede prešiel niekoľko úsekov Svidníka, ktoré je nevyhnutné riešiť, ale zároveň sú na ramenách mesta priťažké. 

Prvou zastávkou bol obchvat Svidníka ako priame napojenie na rýchlostnú cestu R4 a zároveň blízko susediaca frekventovaná cesta s rodinnými domami, ktoré sa dožadujú protihlukového riešenia.

Primátorka Ivančová: “Pre región je tento úsek komunikácie prioritný, kvôli zlepšeniu dostupnosti jednotlivých obcí ako aj zvýšeniu atraktivity regiónu pre investorov. Žiadame o súhlas na výsadbu zelenej protihlukovej clony, ktorá by eliminovala nadmerný hluk, spôsobený intenzívnou dopravou cez obchvat mesta. Túto výsadbu navrhujeme realizovať za hranicou plánovaného druhého profilu obchvatu mesta”, týmito slovami primátorka adresovala prosbu na zvýšenú pozornosť úseku štátnemu tajomníkovi. 

Mesto Svidník vzhľadom na turistický a rekreačný potenciál regiónu sa podujalo vybudovať spolu s mestom Stropkov cyklochodník, ktorý bude spájať dve susedné mestá. Dĺžka cyklochodníka je cca 15 km a je v súlade s Kostrovou sieťou cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja. Cyklochodník bude viesť popri rieke Ondava, čo zvyšuje jeho atraktivitu a využiteľnosť, maximálne sa bude vyhýbať súkromným pozemkom, čo uľahčí celý proces plánovania a realizácie.

Primátorka Marcela Ivančová pri zastávke na trase tejto cyklotrasy povedala: “Veľkou pridanou hodnotou tohto cyklochodníka je logické napojenie Dukla ( a severne smer Poľská republika ) – Svidník – Stropkov – Domaša ( veľký turistický potenciál ). Sme v prvej fáze celého projektu – vypracovanie projektovej dokumentácie. Požiadali sme PSK o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie, čakáme na rozhodnutie.”

Dôležitou zastávkou bolo parkovisko Slovenskej pošty, kde sa občania aj samotná primátorka dlhodobo dožaduje nápravy. Úsek je v dezolátnom stave a pošta jeho realizáciu stále odďaľuje. Stav parkoviska si fyzicky prešli všetci členovia rokovania.

Ďalšími témami rokovania boli priority samospráv na programovacie obdobie 2021 – 2027, návrh dvojstupňového procesu uchádzania sa o výzvy, financovanie preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad a ďalšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *