9:20, Zdroj: humenne.sk – Marián Škuba, Tlačový referát, Mestský úrad Humenné,
Zdroj foto: humenne.sk , FB Zuzana Čaputová – fotografia zo stretnutia s Rusínmi v Prešove, 12. september 2019

S 12. júnom, zvoleným Svetovým kongresom Rusínov za Deň Rusínov Slovenska, sa spájajú viaceré dôležité udalosti. V tento deň bol v roku 1848 v Prahe zavŕšený historicky prvý Slovanský zjazd všetkých Slovanov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii, počas 1. ČSR sa v Prešove organizovali masové oslavy Dni rusínskej kultúry a v roku 1933 bol v Prešove na námestí (pred terajším Divadlom J. Záborského) odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi.

V piatok popoludní (12.6.) zavítal do Medzilaboriec aj Miloš Meričko. Humenský primátor sa zúčastnil na slávnostnom sprievode mestom. Za spevu rusínskych piesní prešli prítomní od budovy mestského úradu k Domu kultúry. Následne sa pred pamätnou tabuľou pripomínajúcou uskutočnenie 1. svetového kongresu Rusínov predniesli príhovory, prebehla kultúrna časť. Jej zlatým klincom boli Labirsky Beťare, účastníci obľúbenej súťaže Zem spieva a folklórny súbor Chemlon z Humenného.

Po odznení slovenskej a rusínskej hymny účastníkov srdečne pozdravil aj humenský primátor. Svoj príhovor otvoril v rusínskom jazyku, za čo si hneď vyslúžil potlesk na otvorenej scéne.
„Veľmi si cením pozvanie na oslavy Dňa Rusínov Slovenska. Rusínska obroda je na Slovensku veľmi aktívna. Patrí sa 30. výročie pripomenúť si práve v Medzilaborciach, ktoré považujem za svetové hlavné mesto Rusínov. Donedávna sme žili v jednom spoločnom okrese a rusínske obyvateľstvo v ňom tvorilo významnú časť. Je to tak v Humennom dodnes. Sídlisko pod Sokolejom, Sídlisko III či lokalita Dubník sú výrazne osídlené Rusínmi alebo ich potomkami. Históriu si pripomíname aj ulicami, ktoré nesú mená Duchnoviča alebo Dobrianskeho, tradície a zvyky udržiavajú spevácke telesá Rusinija, Rusinske holosy alebo Lelija. Súčasťou dnešných osláv je folklórny súbor Chemlon, ktorý umelecky vedie Miroslav Kerekanič a prezentujú taktiež rusínsku kultúru. Želám vám, aby sa vaše mesto, okres i celý severovýchod Slovenska rozvíjal aj pomocou rusínskej kultúry. Všetko najlepšie, Rusíni,” konštatoval Miloš Meričko.

Medzi ďalších účastníkov a hostí osláv patrili Vladislav Višňovský, primátor Medzilaboriec, Martin Karaš, predseda Rusínskej obrody Slovenska (ROS) a člen Svetovej rady Rusínov, Peter Medviď, poradca prezidentky SR za Rusínov i šéfredaktor národných novín Rusyn, Vladimír Protivňák, predseda miestnej organizácie ROS v Medzilaborciach a tajomník Svetovej rady Rusínov.

Deň Rusínov 2020 organizovali Miestna organizácia Rusínskej obrody v Medzilaborciach v spolupráci s mestom Medzilaborce.

Na sociálnej sieti pozdravila všetkých Rusínov a Rusínky aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová:

Dnes oslavujú sviatok naši Rusíni a Rusínky.
Dovoľte mi zaželať vám dôstojné oslavy rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj napriek obmedzeniam, ktoré tento rok priniesol. Buďte na svoju identitu, kultúru a jazyk hrdí!

Viem, že zachovávanie a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej identity Rusínov sťažuje, že najväčšie zastúpenie máte na severovýchode Slovenska, často v najmenej ekonomicky rozvinutých regiónoch. Dôsledkom týchto nerovností je aj migrácia za prácou a s ňou spojené vyľudňovanie obcí. Tento problém býva spravidla problém ekonomický, ale v prípade Rusínov ide aj o problém národnostný. Vynútený odchod mladých totiž oslabuje aj väzby, cez ktoré si komunita udržiava svoje kultúrne a jazykové dedičstvo. Je potrebné, aby sme sa snažili o vyrovnávanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi aj pre tento národnostný rozmer. Aby aj malé obce, v ktorých si naši spoluobčania zachovávajú svoj jazyk, zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť ďalej a aby sme naše spoločné kultúrne bohatstvo mohli odovzdať ďalším generáciám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *