8:10 Zdroj: snina.sk, Autor: Mgr. Erika Jankajová MBA, PhD, zdroj foto: snina.sk

Mesto Snina uviedlo na svojej webovej stránke, že spolu s firmou Atris, spol. s r.o. Snina sa na rokovaniach konaných 05. 06. 2020 a 08. 06.2020 dohodli, že odstupujú od dodávky servera pre MsÚ Snina a rušia objednávky obstarávateľa na predmet obstarávania.

Dôvodmi zrušenia sú predĺžená dodávka zariadení v súvislosti s pandémiou Covid-19, zmena režimu DPH z dôvodu predpokladanej montáže  a inštalácie zariadení tou istou dodávateľskou firmou – súvis s katalógom činností štatistickej klasifikácie CPA – F:43.

Dodávka servera bola výsledkom priameho rokovacieho konania z dňa 21. 02. 2020, ktorého sa zúčastnili za Mesto Snina Ing. Michal Štofik, prednosta MsÚ, Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky, Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór, Mgr. Miroslav Hrivňak, Ladislav Csehely, bývalý správca siete MsÚ a konateľ Atris, spol. s.r.o, Snina, Ing. Igor Kirňák.

Prešetrenie postupov a vyvodenie zodpovednosti    

Vzhľadom na podozrenia na chyby a nesprávne postupy na strane mestského úradu, pani primátorka Ing. Daniela Galandová trvá na dôkladnom prešetrení a vyvodení zodpovednosti.

Verejné obstarávanie

Nakoľko Mesto Snina bolo technikmi spoločnosti Atris, spol. s r.o. Snina, zmluvným partnerom na poskytovanie IT servisu, od roku 2018 niekoľko krát upozornené na havarijný stav serverov a ich súčastí bude v najkratšom možnom čase uskutočnené riadne verejné obstarávanie. Uviedlo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *