Nové platidlo pre Sninčanov – servisné poukážky

14:15, Zdroj: snina.sk, zdroj foto: FB mesta Snina

Za služby Mestského sociálneho podniku budú môcť Sninčania platiť servisnými poukážkami, ktoré budú k zakúpeniu od pondelka 18. 05. 2020 v pokladni Mestského úradu.

Poukážky sú platné v rámci kalendárneho roka, v ktorom boli zakúpené a sú v nominálnej hodnote 10 €, t.j. ak si občan zakúpi poukážku v tomto roku, je platná iba do konca roka 2020.

V rámci Mestského sociálneho podniku je možné platiť za záhradnícke práce. Následne bude podnik služby rozširovať i do ďalších oblastí. 

Zvýhodnenie pre odkázané osoby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo 2 typy servisných poukážok – ružové a modré. Ružové sú pre odkázanú osobu, ktorá si ju kúpi za 5 €, avšak služby môže využiť v hodnote plnej ceny, teda 10 €. Modrú poukážku v nominálnej hodnote 10 € si občan, ktorý nie je odkázanou osobou, kúpi za 10 €.

Nevyužité poukážky môžu občania vrátiť v pokladni mesta a následne im ministerstvo práce vráti peniaze na účet alebo pošt. poukazom.

Dôležité
Odkázaná osoba sa pri kúpe servisných poukážok musí preukázať rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. Odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Informácie o servisných poukážkach uviedlo mesto Snina na svojej webovej stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *