1. MÁJ – SVIATOK PRÁCE, SVIATOK JARI A SVETOVÝ DEŇ ASTMY

Sviatok práce alebo 1. máj je medzinárodný sviatok pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži  a to na pamiatku štrajku a masových demonštrácií chicagskych robotníkov za osemhodinový pracovný čas, z roku 1886. 

1. mája 2020 je presne 130 rokov odvtedy, ako sa na dnešnom území Slovenska po prvýkrát oslavoval Sviatok práce. Prvé oslavy tohto sviatka sa na našom území konali v roku 1890 v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach.

Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. Prvomájové oslavy boli v období socializmu v Česko-Slovensku po vzore Sovietskeho zväzu spojené s prvomájovými sprievodmi s alegorickými vozmi.

ZDROJ FOTO: Fotograf Staško Snina, archív Mgr. Agáta Zabová ďalšie foto zo Sniny

1. MÁJ JE AJ CIRKEVNÝ SVIATOK

Pre veriacich katolíckej cirkvi je dňom liturgickej spomienky na svätého Jozefa robotníka, patróna pracujúcich. Kňazi v kázňach spravidla pripomínajú význam a hodnotu práce, prostredníctvom ktorej človek napĺňa Božiu výzvu o využívaní darov zeme, ako to uvádza starozákonná Prvá kniha Mojžišova (Genesis).

STAVANIE MÁJOV

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes na celom Slovensku. Stavia sa však zväčša jeden strom ovenčený farebnými stuhami uprostred mesta a obce alebo hlavného námestia.

ZDROJ FOTO: Humenne.sk

MÁJ – LÁSKY ČAS

Na 1. mája je aj tradíciou “Bozk pod rozkvitnutou čerešňou”. Ešte naše staré mamy pripisovali prvomájovému bozku pod rozkvitnutou čerešňou dôležitosť, či dokonca magické účinky. Dievča, ktoré dostane bozk pod kvetmi čerešne, by malo mať dostatok lásky počas celého roka.

Photo by Pixabay from Pexels

Hitorické udalosti 1. mája

1784

Uhorský kráľ Jozef II. vydal nariadenie o sčítaní ľudu. Bolo to prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku. Samotné sčítanie sa začalo až v novembri 1784 a dokončilo sa až v roku 1787.

1886

Do generálneho štrajku za osemhodinový pracovný čas vstúpilo okolo 350.000 robotníkov z 11.000 amerických závodov v New Yorku, Filadelfii, Chicagu, Baltimore a ďalších miest. Časť z nich si skrátenie času vymohla a 200.000 robotníkom sa ho podarilo aspoň čiastočne skrátiť. Tragická dohra prvomájového štrajku bola v americkom Chicagu, kde polícia 3.5. zabila šesť účastníkov robotníckej demonštrácie. O deň neskôr bomba z rúk neznámeho provokatéra, hodená medzi účastníkov protestného zhromaždenia na námestí Haymarket, zabila okrem štyroch robotníkov aj sedem policajtov.

1890

V Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach sa prvý raz oslavoval 1. máj ako Sviatok práce.

1909

V Bratislave splynuli Slovenské robotnícke noviny a Napred do Robotníckych novín, ktoré začali vychádzať ako týždenník.

2004

Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Začlenenie krajiny do únie schválili aj občania SR v referende, ktoré sa uskutočnilo v máji 2003.Do EÚ vstúpilo aj Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus sa stali plnoprávnymi členmi EÚ.

Pranostika

Keď na prvého mája mráz padne, vtedy sa bude dariť dobre ovocine.

ZDROJ: Teraz.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *