Online projekt Vihorlatského múzea v Humennom Múzeum na doma

3.apríl 2020 13:00 Humenné

V rámci preventívnych opatrení zameraných na zníženie rizika prenosu choroby COVID-19 je z nariadenia PSK Vihorlatské múzeum v Humennom pre verejnosť zatvorené. K svojim priaznivcom však  múzeum prichádza  prostredníctvom sociálnych sietí  a projektu Múzeum na doma. Projekt múzejnej online ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a  rodičom.

Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania – skanzen sprostredkúva  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približuje jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.  

V archívnom bloku pozýva  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúka možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných novín (jediných múzejných novín na Slovensku, ktoré vydáva Vihorlatské múzeum v Humennom) otvára pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.

Na facebookových stránkach iniciuje pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.

V súvislosti s aktuálnou situáciou je zaujímavým úsilím Vihorlatského múzea prostredníctvom projektu Múzeum na doma prispieť  k  naliehavosti chrániť zdravie nás všetkých   a napomôcť  pohodliu širokej verejnosti  kreatívne stráviť čas a v rámci možností naplniť ho aj radosťou zo spoznávania a učenia. Vihorlatské múzeum v Humennom je  dostupné na www.muzeumhumenne.skwww.facebook.com/muzeumhumenne/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *